Máy chiếu Sony VPL – DX220

10.500.000đ
9.800.000đ
7%

Máy chiếu Sony VPL – DX240

12.800.000đ
11.800.000đ
8%

Máy chiếu Sony VPL – EX230

12.500.000đ
11.900.000đ
5%

Máy chiếu Sony VPL – EX250

15.100.000đ
14.200.000đ
6%

Máy chiếu Sony VPL – EX290

15.500.000đ
14.800.000đ
5%

Máy chiếu Sony VPL – EX295

16.500.000đ
15.500.000đ
6%

Máy chiếu Sony VPL – EX340

23.000.000đ
21.200.000đ
8%

Máy chiếu Sony VPL-EW295