Máy chiếu Hitachi ED-27X

10.800.000đ
9.800.000đ
9%

Máy chiếu Hitachi Hitachi CP-EX302N

15.200.000đ
13.750.000đ
10%

Máy chiếu Hitachi Hitachi CP-EX402

24.500.000đ
23.100.000đ
6%

Máy chiếu Hitachi Hitachi CP-X3030WN

Máy chiếu Hitachi CP-EW302

17.800.000đ
16.500.000đ
7%

Máy chiếu Hitachi CP - X8160

58.500.000đ
50.500.000đ
14%