Nguồn máy chiếu Infocus

Nguồn máy chiếu Casio

LCD máy chiếu Sony nhòe, hình ảnh mờ

LCD máy chiếu Panasonic nhòe, hình ảnh mờ

LCD máy chiếu Epson nhòe, hình ảnh mờ

LCD máy chiếu Hitachi nhòe, hình ảnh mờ

Chip DMD máy chiếu Mitsubishi chấm trắng đen

Chip DMD máy chiếu BenQ chấm trắng đen

Chip DMD máy chiếu Infocus chấm trắng đen

Chip DMD máy chiếu Viewsonic chấm trắng đen

Chip DMD máy chiếu Optoma chấm trắng đen

Kệ để máy chiếu không có bánh xe

2.500.000đ
1.790.000đ
28%

Kệ để máy chiếu có bánh xe

2.800.000đ
2.200.000đ
21%

Điều khiển máy chiếu Panasonic chính hãng

Điều khiển máy chiếu Sony chính hãng

800.000đ
650.000đ
19%

Điều khiển máy chiếu Epson chính hãng

Trang