Bóng đèn máy chiếu Sony

Bóng đèn máy chiếu Panasonic

Bóng đèn máy chiếu NEC

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic