LCD máy chiếu Epson nhòe, hình ảnh mờ

LCD máy chiếu Hitachi nhòe, hình ảnh mờ

Chip DMD máy chiếu Mitsubishi chấm trắng đen

Chip DMD máy chiếu BenQ chấm trắng đen

Chip DMD máy chiếu Infocus chấm trắng đen

Chip DMD máy chiếu Viewsonic chấm trắng đen

Chip DMD máy chiếu Optoma chấm trắng đen

Trang