Hãy điền tên đăng nhập ở Công ty máy chiếu Minh Phát, máy chiếu chính hãng giá rẻ của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.